Jak se přidat?

Stačí zajít do klubovny na páteční kroužek.

Jak přihlásit začínajícího malého šachistu?

Tréninky dětí různých úrovní probíhají každý pátek od 13:30 do 17:00. Pokud kdykoli dorazíte, lze se snadno dohodnout, kdy by mohlo děcko klub navštěvovat.

Jak přihlásit velkého šachistu?

Každý pátek od šesti hodin se schází dospělí šachisté v klubovně, aby si dobře zahráli. Rádi uvidíme nové tváře.

Kde můžete najít klubovnu?


Sojovická 268/3
Lysá nad Labem
Areál chovatelů drobného zvířectva